Skip to content

Xem chi tiết Xem chi tiết

GIẢI THƯỞNG, CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

từ năm 2015, Điện lạnh Kim Long liên tục đạt được các danh hiệu như: “Thương hiệu vàng công nghiệp Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn”, “Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng”, với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do Công ty cổ phần chứng nhận Quốc Tế chứng nhận số 170626.QMS.CN17/QĐCN-ICB, đạt tiêu chuẩn TCCS 01: 2017/HH - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa 2017.

icon7